XOGANDO COS SONS.

     Xogando cos sons é un programa de estimulación e reeducación fonética que nace coa finalidade de proporcionar un material práctico para traballar, dende unha perspectiva lúdica, as dificultades articulatorias en lingua galega. As súas autoras Marta López Viso, Ruth Rodríguez Pérez e Mata Yáñez Calviño traballan a través de diversos personaxes, contos, cancións, ladaíñas...  a capacidade articulatoria do alumnado de Infantil e Primaria, previndo e corrixindo as dislalias e trastornos fonolóxicos que estes poidan presentar. O programa favorece o desenvolvemento da conciencia fonolóxica, achegando o alumnado aos procesos de lectura e escritura.
     A continuación preséntanse unha serie de actividades LIM con contros extraídos do devandito libro:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...